065 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่ครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี โดยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร์ ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.