064 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 27

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีที่นักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อ รวมทั้งร่วมกันระลึกถึงความทรงจำต่าง ๆ ภายในรั้วเขียวขาวของเรา
Bookmark the permalink.