038 กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 – 07.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จากวัดบางค้อ จำนวน 5 รูป และเวลา 08.00 น.​ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดสายประคำ เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับพระมารดาของพระเยซูเจ้า และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.