032 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

  • ประจำปีการศึกษา 2565ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เกี่ยวกับสัตว์นานาชนิด ชมสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คและชมการแสดงของสัตว์แสนน่ารัก เช่น โชว์โลมา โชว์ช้าง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน รู้จักการปฏิบัติตามข้อตกลง ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด

Bookmark the permalink.