017 ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของในงาน “บางใหญ่แฟร์และงานกาชาดบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕

  • วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา นำโดย ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของในงาน “บางใหญ่แฟร์และงานกาชาดบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕” จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๒ กันยายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ , ปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่และสมาชิกเหล่ากาชาด กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของต่างๆ ทั้งนี้เชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานประจำปีนี้ด้วยกัน
Bookmark the permalink.