014 วันพฤหัสบดีที่ 8 ไปทัศนศึกษาที่บ้านนาครูธานี จ. ปทุมธานี

  • สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 127 คน ไปทัศนศึกษาที่บ้านนาครูธานี จ. ปทุมธานี เวลา 07.30 – 16.00 น.
Bookmark the permalink.