เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน-ปีการศึกษา 2560

จากพระวรสารของพระเจ้า…

“จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดีและรู้จักแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน” (ฮบ. 13 : 16)  

เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน-ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน”ปีการศึกษา 2560 โดยมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

Bookmark the permalink.

Comments are closed