ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

On the 27th of September 2017, Prempracha  Wattana  School Welcomed a delegation from The National Center for Disease Control and Prevention of The United States of America. They were interested to see how our school deals with the vaccination of our students. They were impressed by the thoroughness of our system.

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อศึกษาดูงานระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียนของประเทศไทย

Bookmark the permalink.

Comments are closed