อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย ครั้งที่ 11 ปี 2559

s__22643019

 

            โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
                                                            horse award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
ด.ช.กฤษณะ ขุนบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้รับรางวัลดีเด่น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

 

s__22642906 s__22642907 s__22642908 s__22642909

Bookmark the permalink.

Comments are closed