ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 14 (สังฆมณฑล) โรงเรียนเซนต์จอห์น 26-11-2559

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_7227

                   

                  การแข่งขันทักษะวิชาการ  ครั้งที่ 14  ประจำปีการศึกษา 2559  (โรงเรียนในกลุ่มชมรมผู้บริหารฆราวาสคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)  ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น

s__22667574

                                    ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วม       แข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น  13 โรงเรียน และนักเรียนในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล  ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย สามารถนำชื่อเสียงและความสำเร็จมาสู่โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ  ครั้งที่ 14   ประจำปีการศึกษา 2559 

ระดับ

ประเภทการแข่งขัน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

อนุบาล

15

14

1

ประถมศึกษาตอนต้น

12

10

2

ประถมศึกษาตอนปลาย

14

13

1

            เกณฑ์การรับถ้วยรางวัลได้จากการนำคะแนนรวมการแข่งขันทักษะวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ มารวมกัน และมอบถ้วยรางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1-3 ตามลำดับ ดังนี้

ระดับ

ประเภทถ้วยรางวัล

อนุบาล

รองชนะเลิศ  อันดับที่ 1

ประถมศึกษาตอนต้น     (ช่วงชั้นที่ 1)

รองชนะเลิศ  อันดับที่ 1

ประถมศึกษาตอนปลาย  (ช่วงชั้นที่ 2)

ชนะเลิศ  

 ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการเรียนและการแสดงความสามารถในโอกาสต่างๆ  ขอบคุณคุณครูที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างต่อเนื่อง และขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าว และหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโอกาสต่อไป

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_92 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_818 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_1121 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_1198 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_1278 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_1481 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_1622 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_1924 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_1979 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_2045 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_2192 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_2347 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_2397 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_2506 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_2747 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_2770 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_3317 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_3434 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_3534 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_4137 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_4141 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_4510 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_4596 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_4878 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_5257 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_5292 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_5991 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_6061 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_7864 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-2559_8443

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed