รางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2559

1480042538081

s__22650953

TEDET  คณิตศาสตร์ ได้รางวัลชมเชยระดับจังหวัด แปลว่าได้ ที่ 1 ของจังหวัด

คณิต ได้ 3 ระดับ

วิทย์ ได้ 3 ระดับ

Bookmark the permalink.

Comments are closed