อาคารเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์

parabola-column4

อาคารเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 17 ห้องเรียน และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้บริเวณลานจอดรถ ประกอบด้วย ห้องรับรองผู้ปกครอง , ห้องสหกรณ์
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1,ห้อง Activity room 1 – 2, ห้องฝ่ายปกครอง
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนอนุบาล 1 – 3, ห้อง Activity room 3, ห้องประชุม, ห้องผู้อำนวยการ
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้อง Activity room 4 – 5

Bookmark the permalink.

Comments are closed