อาคารเซนต์ยอแซฟ

josephbuilding1

อาคารเซนต์ยอแซฟ เป็นอาคารอำนวยการ 5 ชั้น และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน, ห้องฝ่ายบริการ , ห้องเก็บของ
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องผู้รับใบอนุญาต, ห้องฝ่ายธุรการ, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบุคลากร, ห้องอาหาร, ห้องประชุมเล็ก, ห้องสโมสร
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องประชุม
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องประกอบ
ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องประกอบและห้องเก็บของ

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed