กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ 1 ก.ค.2559

lukser2559-001 lukser2559-002 lukser2559-003 lukser2559-004 lukser2559-005 lukser2559-006

Bookmark the permalink.

Comments are closed