ประมวลภาพพิธีเปิดอาคาร Saint Francis Xavier 25-6-58

resized_francis-003 resized_francis-006 resized_francis-008 resized_francis-009 resized_francis-010 resized_francis-011 resized_francis-012 resized_francis-013 resized_francis-014 resized_francis-015 resized_francis-016 resized_francis-018 resized_francis-019 resized_francis-020 resized_francis-021

Bookmark the permalink.

Comments are closed