ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ได้ผ่านเกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559

รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิค อัครสังคมณฑลกรุงเทพฯ
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เครือคาทอลิก
89 หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล บางม่วง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนทั้งชาย–หญิง
ติดต่อสอบถามระเบียบการ ฝ่ายธุรการ โทร.02-9214004-7 FAX.02-9214008
(ฝ่ายธุรการเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 07 .00 – 16.45 น. / วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)