นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สสวท.คณะครูและนักเรียนในโครงการฯที่เข้าร่วมกิจกรรม 32 โรงเรียน นักเรียน 113 คน ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียล วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

โดยมี ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้รับเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาโครงการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)เป็นครั้งแรกในจังหวัดนนทบุรี คุณครูและนักเรียน รู้สึก สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ตื่นเต้นและได้รับความรู้ที่แปลกใหม่
ได้ของเล่น ที่นักเรียนประดิษฐ์กลับบ้าน รู้จักเพื่อนใหม่ และประทับใจในการจัดกิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้

กีฬาสีครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2561

20-22 มิถุนายน-2561

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

วจนพิธีกรรม เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ทีมนักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาดำเนินการเก็บข้อมูล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

เพื่อสำรวจระดับสติปัญญา(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์(EQ) จำนวน 80 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เครือคาทอลิก
89 หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล บางม่วง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนทั้งชาย–หญิง
ติดต่อสอบถามระเบียบการ ฝ่ายธุรการ โทร.02-9214004-5 FAX.02-9214008
(ฝ่ายธุรการเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 07 .00 – 16.45 น. / วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)